Tag Archives: ngủ ngon

Melatonin – Hormon kỳ diệu của giấc ngủ ngon

ngủ ngon

Ngày nay, dưới ảnh hưởng của lối sống hiện đại, tình trạng mất ngủ (hay rối loạn giấc ngủ) đang ngày melatonin. Theo đó, việc điều chỉnh nồng đồ hormon sẽ có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả. Tuyến tùng, melatonin và vai trò của nó Melatonin là một loại hormon do tuyến […]